Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od četiri člana koji nadziru vođenje poslova društva, a članovi izabrani na sjednici Nadzornog odbora su: 

Pavao Vujnovac (Vukovar) - predsjednik NO
Darko Drozdek (Zagreb) - zamjenik predsjednika NO
Davorin Rudolf (Split) - član NO
Tonka Lovrinov (Ploče) - član NO