Obavijest o promjeni u postotku glasačkih prava u Društvu Luka Ploče d.d.

Luka Ploče d.d. sa sjedištem u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, OIB 51228874907
(dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama članka 472. Zakona o tržištu kapitala,
obavještava da je dana 07.09.2018. godine zaprimilo obavijesti društava:
- A-Z društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,
Heinzelova 70, 10000 Zagreb, OIB:58384724129 o promjeni u postotku glasačkih
prava- prelazak praga glasačkih prava u smislu odredbe članka 472. Zakona o
tržištu kapitala.
Zaprimljene obavijesti u cijelosti objavljujemo u privitku ove obavijesti.

PREUZMI

Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava 07.09.2018..pdf