TVRTke kćeri u 100% vlasništvu LUKA ploče d.d.

 

pomorski servis - luka ploče d.o.o.

Za proizvodnju i usluge – privez i odvoz, usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dezodorizacije i fumigacije

Lučko bosanska obala b.b., Ploče 20 340 

OIB: 18875024938 
Mail: pomorski.servis@gmail.com

Tel: + 385 (0)20 603 175
      + 385 (0)20 603 401 - privez i odvoz
      + 385 (91) 603 1701

Fax: + 385 (0)20 603 175

Tel/Fax DDD službe: +385 (0)20  670 566

luka šped d.o.o.

Za međunarodno otpremništvo
Trg kralja Tomislava 21, Ploče 20 340 

OIB: 28527523504 
Mail: luka-sped@du.htnet.hr

Tel: + 385 (0)20 679 707
      + 385 (0)20 676 398 
      

Fax: + 385 (0)20 676 398

LUKA PLOČE - održavanje d.o.o.

Za strojobravarske i električarske poslove
Trg kralja Tomislava, Ploče 20 340 

OIB: 87501430734  
Mail: luka-ploce@h-1.hr

Tel: + 385 (0)20 603 237
      + 385 (0)20 670 281 
      + 385 (99) 247 1798

Fax: + 385 (0)20 679 238

PLOČANSKA PLOVIDBA D.O.O. - PLOČE SAILING LTD. 

Za usluge u nautičkom turizmu i opskrba brodova

Vladimira Nazora 47 

OIB: 39778257122 
 

Tel: + 385 (0)99 8152 982
       + 385 0(99) 6603 301

Fax: + 385 (0)20 676 260

LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o.

Za proizvodnju električne energije

Trg kralja Tomislava 21, Ploče 20 340

Ured: Trg Dražena Petrovića 1, Zagreb 10 000 

OIB: 18309760889
Mail: lpe@lpe.hr

Tel: + 385 (0)1 4843 713          

Fax: + 385 (0)1 4843 708

Trgovačka društva u 49 % VLASNIŠTVU LUKA PLOČE D.D.

lučka sigurnost d.o.o. 

Za zaštitu osoba i imovine

Trg kralja Tomislava 21, Ploče 20 340 

OIB: 63972401638
Mail: lucka-sigurnost@du.t-com.hr

Tel: + 385 (0)20 603 179
      + 385 (0)20 670 069
      + 385 (99) 214 7401

Fax: + 385 (0)20 603 181

vizir d.o.o.

Za zaštitu od požara
Trg kralja Tomislava 21, Ploče 20 340 

OIB: 07157125321
Mail: vizir1@du.t-com.hr

Tel: + 385 (0)20 603 108      
       + 385 (91) 589 6754

Fax: + 385 (0)20 603 120

Vanjski operateri

Kako bismo svim korisnicima osigurali što kvalitetniju i bolju uslugu, surađujemo s nizom renomiranih tvrtki.

Pogledajte popis