Luka Ploče

Za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju.

Uprava društva

Saznaj više
  • Nezavisni sindikat
  • Radničko vijeće
  • Interna revizija
  • Ceo

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sastoji se od četiri člana koji nadziru vođenje poslova društva, a članovi izabrani na sjednici NO su:

Pavao Vujnovac - predsjednik NO
Darko Drozdek - zamjenik predsjednika NO
Davorin Rudolf - član NO
Tonka Lovrinov - član NO