Luka Ploče

Za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju.

Uprava društva

Desetljeća poslovnog rasta i doprinosa u razvoju lokalne zajednice zahtijevaju iskustvo u vođenju. Tako je Uprava Luke Ploče d.d. sastavljena je od dugogodišnjih članova tvrtke: Ivana Pavlovića na mjestu predsjednika Uprave i Željke Dodig na mjestu članice Uprave za financije, te Josipa Jurčevića na mjestu člana Uprave za korporativne aktivnosti.

Saznajte više o članovima Uprave
  • Nezavisni sindikat
  • Radničko vijeće
  • Interna revizija
  • Ceo

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sastoji se od četiri člana koji nadziru vođenje poslova društva, a članovi izabrani na sjednici NO su:

Pavao Vujnovac - predsjednik NO
Darko Drozdek - zamjenik predsjednika NO
Davorin Rudolf - član NO
Tonka Lovrinov - član NO