Ostali projekti

 

Elektrana na biomasu

U planu je izgradnja kogeneracijskog postrojenja na biomasu koje bi se prostiralo na 3 500 m². Investicija je vrijedna 20 milijuna eura, a neke od njenih specifikacija su: 

Potrošnja goriva: godišnja 69 200t ; dnevna 8,3t
Proizvodnja: 40 600 MWh
Snaga kotla: Q=19,9 MW
Izlazna električna snaga: bruto 5,6 MW
Vlastita potrošnja: 600 KW