Terminal rasutih tereta

Parcela na kojoj se gradi Terminal za rasute terete dio je postojećeg lučkog područja. Nalazi se na desnoj obali ušća kanala Vlaška, a ima površinu od cca 240.000 m². Smještaj ovog terminala na rubnom je dijelu luke, najudaljenijem od grada Ploča, čime se jamči u potpunosti zanemariv utjecaj na urbanu zonu u ekološkom smislu. Bitno je naglasiti kako će pri rukovanju rasutim teretom biti primjenjeni najviši ekološki standardi, sukladno smjernicama Svjetske banke. Osim eliminiranja mogućih prašenja na grad Ploče pri nepovoljnim vjetrovima, ovakav položaj omogućit će i puno veći kapacitet prihvata rasutog tereta te poboljšanje prekrcajne tehnologije. Isto tako, lokacija omogućava povoljniji pristup s mora i kopna.

Luka Ploče d.d. glavni je operater u prekrcaju tereta na lučkom području, a rasuti tereti predstavljaju okosnicu lučkog prometa. Vlada Republike Hrvatske osigurala je potporu za izgradnju novog terminala za rasute terete te će financirati radove na izgradnji infrastrukture, a Luci Ploče d.d. dodjeljuje se koncesija za postavljanje tehnološke (prekrcajne) opreme i uređaja te korištenje terminala.

Površina terminala: 240.000 m²

Duljina obale: 365 m

Gaz: 18 m

Mogućnost priveza plovila: do 180.000 DWT

Godišnji kapacitet prekrcaja: 4.600.000 t (moguće povećanje do 6.200.000 t)

Investicije na terminalu: Oprema za ukrcaj i iskrcaj; transportni sustav i transportna traka; slaganje i povrat opreme; ukrcajna postaja za vagone.

Projekt bi trebao biti dovršen sredinom 2018. godine.