DRVO

Sunčano i toplo podneblje te najbliži prometni pravac do pilana u Bosni i Hercegovini uvjetovao je izgradnju terminala za drvo u Luci Ploče. 

Skladištenje se vrši u zatvorenim skladištima i natkrivenim objektima kao i na otvorenim površinama.

USLUGE TERMINALA

Terminal je preuzeo ulogu sabirnog centra u kojem se obavlja sušenje, sortiranje, rezanje i pakiranje građe prije otpreme na međunarodno odredište.

KAPACITETI

dužina obale 110 m
gaz 9,2 m
broj vezova 1 km
površina terminala 46 464 m2
natkriveno skladište 2000 m2
otvoreno skladište 153 925 m2
jednokratno uskladištenje 20 000 m2
doradna radionica - pilana 100 m3/dan

MEHANIZACIJA

viljuškari 10 kom
vučna mehanizacija 7 kom