KONTEJNERI

Uspostava feeder linije u ožujku 1999. godine omogućila je povezanost Luke Ploče s hub lukama u Mediteranu čime se Luka Ploče uključila u svjetske kontejnerske tokove.

Novi kontejnerski terminal otvoren je 2011. godine, a pruža mogućnost prekrcaja standardnih 20` i 40`, refer te ostalih specijalnih kontejnera.

Većina kontejnera stiže s Dalekog istoka, a od svih kontejnera koji pristignu u Ploče, njih 95 posto je u tranzitu za Bosnu i Hercegovinu.

 

USLUGE TERMINALA

Pored manipuliranjem kontejnerima, Luka Ploče pruža i dodatne usluge kao što su: punjenje, pražnjenje, kemijsko i obično čišćenje, PTI inspekciju te dr. povezane radove.

Promet po godinama

KAPACITETI

Dužina obale 280 m
Gaz 13,8 m
Površina 38.000 m2
Godišnji kapacitet 60.000 TEU

MEHANIZACIJA

STS kont. dizalica 1 kom
Reachsteker 45t 3 kom
Heavy lift "Linde" 42t 1 kom
Tag master SISU 2 kom
Prikolice  6 kom