RASUTI TERETI

Struktura gospodarstva u gravitacijskom području luke Ploče utjecala je na činjenicu da u strukturi tereta koji prometuje preko Luke Ploče dominiraju suhi i rasuti tereti, a glavninu prometa čini prekrcaj ugljena, željezne rude, sirovog i starog željeza, koksa, boksita te kvarca. 

 

 

USLUGE TERMINALA

Luka Ploče d.d. pruža kompletan servis pri prekrcaju i skladištenju svih vrsta rasutih tereta, a sve se prekrcajne operacije odvijaju na siguran i kvalitetan način u skladu s najvišim sigurnosnim standardima.

Pogledajte galeriju

KAPACITETI

dužina obale 510 m
gaz 14 m
kapacitet skladišta 300.000 t
broj vezova 3 kom
privez brodova do 77.000 DWT
pretovarni kapaciteti 15.000 t/dan

MEHANIZACIJA

utovarivači 12 kom
buldožer 2 kom
obalne dizalice nosivosti 10 t 5 kom
mobilna dizalica kapaciteta 63 t 1 kom
mobilna dizalica kapaciteta 140 t 1 kom