TEKUĆI TERETI

U luci postoje dva terminala za prihvat i otpremu tekućih tereta: motornog benzina, plinskog ulja te ostalog tekućeg tereta (jestivo ulje, kerozin, lužina):

- Luka Ploče - Trgovina d.o.o. - LPT
- Naftni terminali Federacije

Terminal za tekuće terete operatora Luka Ploče trgovina d.o.o. Ploče izgrađen je kao plutajući bazen-barža te s Terminalom za tekuće terete operatora “Naftni terminali Federacije“ d.o.o. dijeli zajednički vez uz obalu gdje je dubina mora 12 metara. 

Usluge terminala

U okviru ovog područja nalazi se pristan za tekuće terete duljine 63 m, koji je cjevovodom povezan s kapacitetima oba terminala te posjeduje svu potrebnu opremu za prekrcaj tekućih tereta, kao i protupožarnu i opremu za zaštitu mora od izlijevanja tekućih tereta. Omogućen je prihvat brodova do 25.000 t nosivosti.

Ukupni kapacitet uskladištenja:

Naftni terminali Federacije d.o.o 80.000 m³
Luka Ploče trgovina d.o.o.:  33.600 m³

 

Kapacitet JEDNOKRATNOg USKLADIŠTENJa:

mazut 40.000 m³
NAOH 17.000 m³
bijeli produkti (benzin, D2) 20.000 m³
petrokemijski proizvodi 15.000 m³
prijam i obrada zauljenih voda 400 m³