"Otvorenom i transparentnom suradnjom sa svim zainteresiranim stranama želimo pridonositi pozitivnim promjenama u gospodarstvu i društvu općenito. Vodeći brigu o okolišu primjenom najviše razine dostupne tehnologije i kontinuiranim praćenjem novih tehnologija želimo osigurati održivi razvoj tvrtke"

Mario Milošević, voditelj Odjela za zaštitu okoliša i održivi razvoj

Osnivanje posebnog odjela

Svjesni okruženja u kojem se Luka nalazi, od samih početaka, u Luci Ploče provode se najviši standardi pri rukovanju opremom te se pridaje izrazita pozornost zaštiti i očuvanju okoliša. Kao odgovoran gospodarstvenik, Luka Ploče d.d. osnovala je i Odjel za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Izrađen je Akcijski plan mjera koji Luku Ploče d.d. pozicionira kao društveno i okolišno odgovorno poduzeće. U Planu je predstavljen prijedlog mjera i aktivnosti koje je potrebno poduzeti, a sve s ciljem što kvalitetnijeg poslovanja i bolje percepcije javnosti kao i zakonodavnih tijela, te želje da Luka Ploče d.d. bude lider društveno i okolišno odgovornog poslovanja u gradu i regiji.

Specifične mjere u području zaštite okoliša podijeljene su na tri osnovne mjere – kvaliteta zraka, zaštita voda i mora te gospodarenje otpadom.

Kvaliteta zraka

Ova najkompleksnija mjera u području zaštite okoliša povezana je s više faktora u poslovanju Luke Ploče, a ovisi i o nizu drugih okolnosti kao što su infrastruktura, vremenske prilike te faktori koji nisu povezani s djelatnostima Luke.

Više o kontroli kvalitete zraka

Gospodarenje otpadom

Gospodarski subjekti proizvode velike količine otpada te imaju obavezu prema društvu i okolišu zbrinuti sav otpad koji u procesu rada nastane – reciklirati ga ili upotrijebiti na drugi način.

Sklapanjem Ugovora o prikupljanju neopasnog i inertnog otpada koji nastaje u procesu proizvodnih procesa u Luci Ploče, proces gospodarenja otpadom u Luci u potpunosti je zadovoljio sve ekološke i zakonske norme.

Kako se u pravilu radi o otpadu koji je moguće reciklirati, ponuđač će postaviti svoje spremnike za prikupljanje otpada u Luku Ploče te prikupljeni otpad otkupljivati od Luke Ploče d.d. kao sekundarnu sirovinu, pritom ispunjavajući zakonske norme.

Zaštita voda i mora

Položaj Luke na samoj delti Neretve podrazumijeva i veliku odgovornost u očuvanju vodnih bogatstava koja je okružuju. Osiguranje čistoće mora uvjetovanjem separacije otpadnih voda i osiguranje od izljeva štetnih tvari zato su jedni od glavnih ciljeva pri očuvanju okoliša.

Više o načinima zaštite