rad na zaštiti i očuvanju KVALITETe ZRAKA

 

Prašenje ugljene prašine, koja se pod utjecajem vjetra širila na okolna područje, predstavljalo je glavni problem pri evaluaciji kvalitete zraka, no taj je problem najvećim dijelom riješen nabavkom proizvoda «RT5 superskin», kojeg koriste i mnoge svjetske luke. Nabavljena je i specijalizirana vatrogasna cisterna posebnih tehničkih karakteristika kojom se vrši disperzija i polijevanje ugljena.

Obzirom da se prašenje i prijenos čestica može dogoditi i tokom vožnjom tereta po cestama, Luka je osigurala četku za grubo čišćenje površina koja se za svoju primjenu montira na lučko vozilo, a u planu je i nabavka komunalnog vozila za čišćenje ulica te fino čišćenje površina.

Konačno rješenje prašenja je novi terminal za sipke terete čija je izgradnja u tijeku. Novi terminal gradi se na nasutom terenu uz obalu kanala Vlaška, najudaljenijem od naseljenog područja, što gotovo u potpunosti eliminira mogućnost utjecaja prašenja na stanovnike Ploča pri ekstremno jakim i nepovoljnim vjetrovima. Na budućem terminalu planirano je postavljanje tračnog prekrcajnog sustava zatvorenog tipa, unutar kojeg će se automatski aktivirati ugrađeni sustav za prskanje kako bi se spriječilo otpuštanje spornih čestica iz tereta, a osigurat će se i prikladnije skladištenje ugljena koji će biti raspoređen na višestruko većim površinama od dosadašnjih. Time će se ispuniti najviši ekološki standardi u rukovanju i skladištenju rasutih tereta. Infrastruktura novog terminala će u potpunosti eliminirati sva ograničenja za maksimalnu učinkovitost suvremene polimerske zaštite koju se trenutačno koristi. 

U gradu Ploče i luci postoji devet mjernih postaja koje bilježe kvalitetu zraka. 

Lučka Uprava je 2013. godine naručila ispitivanje zraka s ovih mjernih postaja, a druga izvješća naručuje gradska Uprava.

Rezultati posebnog mjerenja kvalitete zraka  

Izvjesce o kvaliteti zraka s mjernih postaja_grad ploce_2013.doc