Jedinstveno okruženje Luke na samom ušću rijeke Neretve u Jadransko more, daje dodatni poticaj da djelujemo kao odgovorni gospodarstvenici i učinimo sve što je u našoj moći da zaštitimo ljude i prirodu.

VAŽNOST NERETVANSKOG PODRUČJA

Delta Neretve dolina je na jugu Hrvatske koju na svom ušću formira rijeka Neretva. Prekriva površinu od 12 tisuća hektara. Od Metkovića do ušća sa sjevera i sjeveroistoka omeđena je ograncima dinarskih planina, a s juga podgradinsko - slivanjskim brdima. Izvorno se sastojala od 12 rukavaca, ali je nakon brojnih melioracija i kultivacije tog poljoprivredno bogatog prostora, broj rukavaca sveden na samo četiri, a dotadašnja močvarna delta velikim je dijelom pretvorena u poljoprivredno područje, još zvano i Hrvatska Kalifornija. U tijeku je inicijativa da se cijela dolina zaštiti kao Park prirode Delta Neretve. 

Osim što je dom mnogim životinjskim vrstama, ovo područje obiluje i brojnim nasadima agruma (mandarine, klementine, limuni itd.) te predstavlja veliku gospodarsku važnost za stanovnike ovog kraja, ali i za razvoj cijele poljoprivrede u Hrvatskoj.

Konstantni održivi razvoj Luke Ploče stoga podrazumijeva tehnologije koje neće ugroziti prirodno okruženje kao ni postojeće gospodarske djelatnosti, prije svega poljoprivredu i turizam po kojima su dolina Neretve i Dalmacija poznati. 

Pet zaštićenih područja u delti Neretve

- ornitološki rezervat Pod Gredom
- ornitološki rezervat Prud
- ornitološk rezervat Orepak
- ornitološko - ihtiološki rezervat i područje ekološke mreže Natura 2000 - Delta Neretve
- zaštićeni krajolik jezero Desne i jezero Kuti

Na ovom je području ukupno zabilježeno čak 310 vrsta ptica, od kojih 115 gnjezdarica, a u Metkoviću se nalazi druga najveća ornitološka zbirka u Europi.

Pogledajte cijelu galeriju