ŽELITE POSTATI DIO STRUČNOG TIMA LUKE PLOČE?
Vaše životopise i zamolbe primamo tokom cijele godine, a razmatramo ih sukladno kadrovskim potrebama Luke Ploče.

Pošaljite svoj životopis na  t.lovrinov@luka-ploce.hr.

otvoreni natječaji

14.06.2019.
1

Luka Ploče d.d. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od 6 mjeseci)

Suradnik za strojarske poslove (m/ž)

(2 izvršitelja/ice)

Od kandidata očekujemo:

 • Koordinaciju, kontrolu i provođenje dnevnih operativnih poslova održavanja i popravka strojeva i opreme na terminalu za rasute terete
 • Organizaciju i popravke manjih kvarova na strojarskim, mehaničkim, hidrauličkim i pneumatskim sklopovima i uređajima
 • Kreiranje izvještaja, analiza, vođenje evidencija o tehničkim karakteristikama opreme i sredstava, servisnim radovima, izvršenim popravcima i troškovima

Uvjeti:

 • VŠS/ VSS smjer strojarstvo
 • Radno iskustvo: nije potrebno

Posebna znanja i vještine:

 •  samostalno i napredno korištenje PC-a (Windows, MS Office, Internet i e-mail)
 • napredno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu:

LUKA PLOČE d.d.,
Kadrovski odjel, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

ZA NATJEČAJ  „SURADNIK ZA STROJARSKE POSLOVE“,

zaključno s 19.06.2019.godine.

Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Luka Ploče d.d. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Voditelj logistike u sektoru nabave (m/ž)

(1 izvršitelj/ica)

Od kandidata očekujemo:

 • Upravljanje i nadzor nad svim procesima i resursima u fizičkom protoku robe
 • Aktivno sudjelovanje u svim procesima vezanim uz unaprjeđenje poslova logistike
 • Osiguravanje resursa i pravovremenih aktivnosti s ciljem ostvarivanja uspješnih poslovnih rezultata
 • Kontrola stanja zaliha, nadzor i distribucija roba po sektorima

Uvjeti:

 • SSS ekonomski ili tehnički smjer
 • 5 godine radnog iskustva na sličnim poslovima i najmanje 3 godine na voditeljskim poslovima

Posebna znanja i vještine:

 • samostalno i napredno korištenje PC-a (Windows, MS Office, Internet i e-mail)
 • napredno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome ili svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu:

LUKA PLOČE d.d.,
Kadrovski odjel, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

ZA NATJEČAJ „VODITELJ LOGISTIKE U SEKTORU NABAVE“,

zaključno s 19.06.2019.godine.

Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Luka Ploče d.d. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od 6 mjeseci)

Suradnik za ekonomske poslove (m/ž)

(2 izvršitelja/ice)

Od kandidata očekujemo:

 • izrada i koordinacija predinvesticijskih i investicijskih studija iz područja ekonomije i financija, a vezanih uz projekte strateškog razvoja Društva
 • izrada idejnih i projektnih rješenja i natječajne dokumentacije (definiranje financijskih konstrukcija)
 • analiza prikupljenih ponuda i sudjelovanju pri odabiru najprikladnijih izvođača
 • nadzor nad izradom projektne dokumentacije
 • sudjelovanje u primopredaji radova, te koordinacija s Odjelom računovodstvene operative kod računovodstvene evidencije investicija te provođenja plaćanja

Uvjeti:

 • VSS ekonomski smjer
 • Radno iskustvo: poželjno ali nije uvjet

Posebna znanja i vještine:

 • samostalno i napredno korištenje PC-a (Windows, MS Office, Internet i e-mail)
 • napredno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu:

LUKA PLOČE d.d.,
Kadrovski odjel, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

ZA NATJEČAJ „SURADNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE“,

zaključno s 19.06.2019.godine.

Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Luka Ploče d.d. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od 6 mjeseci)

STROJOBRAVAR (m/ž)

(1 izvršitelj/ica)

Od kandidata očekujemo:

 • Obavljanje svih vrsta strojobravarskih poslova na poslovima održavanja opreme i uređaja na terminalu za rasute terete
 • Održavanje strojeva i uređaja, provjera rada i ispravnosti istih
 • Izrada pojedinih elementa strojeva, utvrđivanje kvarova i obavljanje popravaka ili zamjene dotrajalih dijelova
 •  Vršenje poslova pjeskarenja i bojanja metalnih površina
 • Obavljanje poslova varenja i autogenog rezanja
 • Podmazivanje svih vrsta strojeva, pregledi količine ulja u strojevima i hidrauličnim sustavima te zamjena i nadolijevanje ulja prema tehničkim specifikacijama

Uvjeti:

 • SSS tehnički smjer
 • 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu:

LUKA PLOČE d.d.,
Kadrovski odjel, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

ZA NATJEČAJ „STROJOBRAVAR“,

zaključno s 19.06.2019. godine.

Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Luka Ploče d.d. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od 6 mjeseci)

ADMINISTRATOR POSLOVNIH APLIKACIJA (m/ž)

(1 izvršitelj/ica)

Od kandidata očekujemo: o

 • odgovoran je za administriranje, konfiguriranje i održavanje svih poslovnih aplikacija. Navedeno uključuje administraciju korisničkih računa, zaprimanje zahtjeva za otklanjanjem grešaka, edukaciju korisnika, te nadzor obrade aplikativne podrške
 • sudjeluje u projektima integracije i uvođenja novih aplikativnih rješenja
 • nadzire obradu poslovnih aplikacija

Uvjeti:

 • VŠS/ VSS tehničkog smjera
 • 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu:

LUKA PLOČE d.d.,
Kadrovski odjel, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

ZA NATJEČAJ „ADMINISTRATOR POSLOVNIH APLIKACIJA“,

zaključno s 19.06.2019.godine.

 

Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Luka Ploče d.d. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od 3 mjeseca)

ELEKTRONIČAR (m/ž)

(1 izvršitelj/ica)

Od kandidata očekujemo:

 • obavljanje svih vrsta elektroničarskih poslova i dijagnostike na sredstvima lučke mehanizacije, opreme i uređaja

Uvjeti:

 • VŠS elektrotehničkog smjera
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu:

LUKA PLOČE d.d.,
Kadrovski odjel, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

ZA NATJEČAJ „ELEKTRONIČAR“,

zaključno s 19.06.2019. godine.

Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.