Vanjski operateri

POMORSKE AGENCIJE I MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

LUKA ŠPED D.O.O.
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

Trg kralja Tomislava 21
20340 Ploče

info@lukasped.hr

T  + 385 (0)20 679 707
+ 385 (0)20 676 397
F  + 385 (0)20 676 398

ĐUGUM D.O.O. PLOČE
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

Neretljanskih gusara 12
20340 Ploče

info@djugum.hr
djugum10@gmail.com

T  + 385 (0)20 670 236
F  + 385 (0)20 670 246

INTEREUROPA D.D. ZAGREB
POSLOVNICA PLOČE
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

Trg kralja Tomislava 7
20340 Ploče

mmerdjan@intereuropa.hr

T  + 385 (0)20 676 108
+ 385 (0)20 678 905
F  + 385 (0)20 679 936

PLOČE ŠPED D.O.O
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

Trg kralja Tomislava 8
20340 Ploče

ploce.sped@du.t-com.hr

T  + 385 (0)20 670 133
F  + 385 (0)20 670 488

MARINO AGENT D.O.O.
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO
POMORSKA AGENCIJA

Trg kralja Tomislava 22
20340 Ploče

marino@marinoagent.com.hr

T  + 385 (0)20 676 529
F  + 385 (0)20 676 522

TRANS INTEGRAL D.O.O.
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

Dalmatinska b.b.
20340 Ploče

mijo.sunjic@trans-integral.com

T  + 385 (0)20 641 286

CAPRIS CROATIA D.O.O. RIJEKA
POSLOVNICA PLOČE
POMORSKA AGENCIJA

Trg kralja Tomislava 22
20340 Ploče

ploce@capris.hr

T  + 385 (0)20 676 336
F  + 385 (0)20 676 337

INTERLINER AGENCIES D.O.O
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

Trg kralja Tomislava 20
20340 Ploče

dario.damic@interliner-agencies.com

T  + 385 (0)20 676 422
F  + 385 (0)20 676 420

MSC CROATIA D.O.O.
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

Trg kralja Tomislava 23
20340 Ploče

all@plo.msccroatia.com

T  + 385 (0)20 670 455
F  + 385 (0)20 691 560

TRAST D.D. SPLIT​
POSLOVNICA PLOČE
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

Trg kralja Tomislava 22
20340 Ploče

ploce@trast.hr

T  + 385 (0)20 679 715
F  + 385 (0)20 679 419

PRIMACOŠPED D.O.O. ZAGREB
POSLOVNICA PLOČE
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

Trg kralja Tomislava 23
20340 Ploče

ploce@primaco.hr

M  + 385 (0)99 217 2307
F  + 385 (0)20 641 731

TRANSAGENT D.D.RIJEKA ​
POSLOVNICA PLOČE
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO
POMORSKA AGENCIJA

Neretljanskih gusara 12
20340 Ploče

transagent@ri.t-com.hr

T  + 385 (0)20 679 846

ALIANCA D.O.O. RIJEKA
POSLOVNICA PLOČE
POMORSKA AGENCIJA

Neretljanskih gusara 12
20340 Ploče

ploce-agency@alianca.hr

T  + 385 (0)20 672 860
+ 385 (0)20 670 534
F  + 385 (0)20 670 535

INTERAGENT D.O.O. PLOČE
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

Trg kralja Tomislava 8
20340 Ploče

interagent@du.t-com.hr

T / F + 385 (0)20 670 770
+ 385 (0)20 670 760

JADROAGENT D.D. RIJEKA
POSLOVNICA PLOČE
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO
POMORSKA AGENCIJA

Trg kralja Tomislava 20
20340 Ploče

ploce@jadroagent.hr
agencija.ploce@jadroagent.hr

T  + 385 (0)20 679 964/944/924
+ 385 (0)20 670 408

F  + 385 (0)20 679 118
+ 385 (0)20 670 130

PETRA MARINA D.O.O.
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO
POMORSKA AGENCIJA

Kralja Petra Svačića bb
20340 Ploče

info@petra-marina.com

T  + 385 (0)20 692 595
M  + 385 (0)98 985 9665

SCHENKER D.O.O. ZAGREB
POSLOVNICA PLOČE
MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO

Trg kralja Tomislava 10
20340 Ploče

ploce.hr@dbschenker.hr

T  + 385 (0)20 676 565
F  + 385 (0)20 676 564

NERETVANSKA KONTROLA D.O.O.

Trg kralja Tomislava 22
20340 Ploče

info@nkp.hr

T  + 385 (0)20 679 201

SAYBOLT PAN ADRIATIKA D.O.O.

Jurjevska 41
10000 Zagreb

saybolt_croatia@hi.t-com.hr

T  + 385 (0) 1 4668 128

HERKON D.O.O.
GLAVNA PODRUŽNICA PLOČE

Trg kralja Tomislava 19
20340 Ploče

tihomir.pranjic@du.t-com.hr

T  + 385 (0)20 679 406

AMSPEC D.O.O.

Korzo 11
51000 Rijeka

zarko.galjanic@amspecgroup.com

T  + 385 (0)20 679 406

EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA  D.O.O.

Radnička cesta 52
10000 Zagreb

mkomac@euroinspekt-drvokontrola.hr

T  + 385 (0) 91 141 3993

INSPEKT-RGH D.O.O.

Trg kralja Tomislava 22
20340 Ploče

inspec-ploce@hi.t-com.hr

T  + 385 (0)20 679 309

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE  D.D.

Vladimira Nazora  51/4
20340 Ploče

info@zik.hr

T  + 385 (0)20 678 695

INSPECTORATE (CROATIA) LTD D.O.O.

Užarska 17
51000 Rijeka

info@inspectorate-croatia.hr

T  + 385 (0) 51 339 390

SGS  ADRIATICA D.O.O.

Karlovačka cesta 4i
10000 Zagreb

drago.goic@sgs.com

T  + 385 (0) 51 333 611

KONMAR D.O.O.

Maksimirska 96
10000 Zagreb

jaksamaric@hotmail.com

T  + 385 (0) 91 607 2799

ADRIAINSPEKT D.O.O.

Ciottina 17b
51000 Rijeka

ai@adriainspekt.hr

T  + 385 (0) 51 356 080

ATT – ADRIATIC TANK TERMINALS D.O.O.

Lučka cesta b.b.
20340 Ploče
OIB: 18102992360

att-ploce@att.vtti.com

T  + 385 (0)20 642 133
F  +385 (0)20 642 750

www.adriatictankterminal.com

NTF terminali federacije d.o.o.

Trg kralja Tomislava 2
20340 Ploče, HR

ntf@du.t-com.hr

T +385 (0)20 679 455
F  +385 (0)20 679 942

http://ntf.hr

CARINARNICA PLOČE

Trg kralja Tomislava 26
20340 Ploče

T  + 385 (0)20 796 000
+ 385 (0)20 796 028

LUČKA UPRAVA PLOČE

Trg kralja Tomislava 21
20340 Ploče

ppa@ppa.hr 

T  + 385 (0)20 414 530
F  + 385 (0)20 670 271

MUP – POLICIJSKA POSTAJA PLOČE

Trg kralja Tomislava 14
20340 Ploče

pomgp.ploce@mup.hr

T  + 385 (0)20 444 111

F  + 385 (0)20 444 100

LUČKA KAPETANIJA PLOČE

Trg kralja Tomislava 24
20340 Ploče

T  + 385 (0)20 679 008
F  + 385 (0)20 670 206

TOP LOGISTICS D.O.O.

Lučka cesta bb
20340 Ploče

info@toplogistics.hr

T  + 385 (0)20 641 230

ELDMARC D.O.O.

Janeza Trdine 1
51000 Rijeka

operations@elmarc.com

T  + 385 (0) 98 470 161