Luka Šped d.o.o.

for international shipment based

Luka Šped d.o.o., one of the three ˝daughter˝ companies of the port, was founded in 1998 and is 100% owned by the Port of Ploče.

The core business of the company is an international freight forwarding service covering a wide range of logistic services for the arrival and delivery of goods via the Port of Ploce:

“door to door” service
Monitoring of consignments and coordination with other participants in the supply chain
Production and processing of customs and transport documents
Insurance of goods in transport
Road / rail / sea freight transport
Goods warehouse
Loading / unloading / transshipment
Customs brokerage

Luka Šped d.o.o.

Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče, Hrvatska

T: +385 (0)20 676 148

+385 (0)20 676 397

+385 (0)20 679 707

F: +385 (0)20 676 398

info@lukasped.hr

Along with the network of certified and trusted business partners, Luka Šped is able to offer complete logistic solutions tailored to individual customer requirements.

A team of motivated employees with long-standing experience guarantees a high-quality service that is characterized by expertise, speed, efficiency and safety.

The mission of Luka Šped is to meet all the needs of its clients through professional and responsible business with the respect of high ethical principles.

Politika kvalitete
1

U društvu LUKA-ŠPED d.o.o. svjesni smo da je uspjeh našeg poslovanja zavisan o zadovoljstvu klijenata, stoga nastojimo razumjeti sadašnje i buduće potrebe naših klijenata, ispunjavati njihove zahtjeve i nadmašiti njihova očekivanja.

Društvo LUKA-ŠPED d.o.o. želi i poduzima sve da naše usluge budu na najvišem stupnju kvalitete, sigurni, učinkoviti i pravovremene, u skladu sa zakonskim propisima i prema očekivanju korisnika usluge.

Trudimo se pružiti našim  klijentima  kvalitetu  i  ispunjenje  njihovih  očekivanja.  Stalnost kvalitete usluga nastojimo osigurati kroz stalnu komunikaciju s klijentima uz zadovoljenje zakonskih i ugovornih obaveza. Poboljšavanje kvalitete,  kako  samih  usluga,  tako  i cjelokupnog poslovanja Društva, stalni je zadatak Uprave i svakog zaposlenika.

Zadaća i obaveza Uprave je osiguravanje potrebnih resursa za nesmetano i nepristrano djelovanje svih zaposlenika, te stalno unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom. Uprava stalno nadzire procese u cilju poboljšavanja kvalitete usluga i učinkovitog  djelovanja  svih dijelova Društva.

Obaveza je svih zaposlenika upoznati  zahtjeve  kvalitete,  održavati  dogovorenu  razinu kvalitete i svojim prijedlozima i djelovanjem trajno pridonositi unapređenju i poboljšavanju kvalitete.

Postupci i uvedeni sustav samo su osnova za visoku razinu kvalitete djelovanja,  stoga  je obveza zaposlenika stalno usvajanje novih spoznaja i stalna obuka.

Cilj, kojem teži LUKA-ŠPED d.o.o. usvajanjem sustava za upravljanje kvalitetom, je doseći razinu koja će zadovoljiti razinu zahtjeva domaćeg i  međunarodnog  tržišta  u  pogledu kvalitete, osigurati privrženost i zadovoljstvo  kupaca,  zaposlenika  i  svih  zainteresiranih  strana, te ostvarenim rezultatima omogućiti rast Društva.

Politika kvalitete društva i ciljevi politike LUKA-ŠPED d.o.o. sadržani su u slijedećem:

  • poštivanje svih zakonskih propisa i drugih normi struke,
  • redovita obuka svojih zaposlenika u poznavanju zakonskih propisa,
  • investiranjem u održavanju i nabavku novih sredstava potrebitih za obavljanje procesa rada
  • ispunjenjem očekivanja i zahtjeva korisnika svojih usluga,
  • trajnim unapređenjem svojih usluga.

LUKA-ŠPED d.o.o.  će utvrđivati zadovoljstvo  korisnika svojih usluga i takva saznanja  koristiti za trajno poboljšavanje svojih usluga.

Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtijeva punu podršku provođenju politike.

U Pločama, 15.09.2018.

Direktor: Natalija Petrović