RAZVOJNI PROJEKTI

novi terminal za rasute terete
1

Parcela na kojoj je izgrađen Terminal za rasute terete dio je postojećeg lučkog područja. Nalazi se na desnoj obali ušća kanala Vlaška, a ima površinu od cca 240.000 m². Lokacija ovog terminala na rubnom je dijelu luke, najudaljenijem od grada Ploča, čime se jamči u potpunosti zanemariv utjecaj na urbanu zonu u ekološkom smislu. Bitno je naglasiti kako će pri rukovanju rasutim teretom biti primijenjeni najviši ekološki standardi, sukladno smjernicama Svjetske banke. Osim eliminiranja mogućih prašenja na grad Ploče pri nepovoljnim vjetrovima, ovakav položaj omogućit će i puno veći kapacitet prihvata rasutog tereta te poboljšanje prekrcajne tehnologije. Isto tako, lokacija omogućava povoljniji pristup s mora i kopna.

Luka Ploče d.d. glavni je operater u prekrcaju tereta na lučkom području, a rasuti tereti predstavljaju okosnicu lučkog prometa. Vlada Republike Hrvatske osigurala je potporu za izgradnju novog terminala za rasute terete te je financirala radove na izgradnji infrastrukture, a Luci Ploče d.d. dodijeljena je koncesija za postavljanje tehnološke (prekrcajne) opreme i uređaja te korištenje terminala. U tijeku je probni rad izgrađenog terminala i instalirane opreme .

Projekt bi trebao biti dovršen sredinom 2019. godine.

Investicije na terminalu
1
  • oprema za ukrcaj i iskrcaj
  • transportni sustav i transportna traka
  • slaganje i povrat opreme
  • ukrcajna postaja za vagone
tehničke specifikacije
površina terminala
240.000 m2
duljina obale
365 m
gaz
18 m
mogućnost priveza plovila
do 180.000 DWT
godišnji kapacitet prekrcaja
4.600.000 t

(moguće povećanje do 6.200 000 t)