Raspored brodova

dolazak – odlazak – prekrcaj
1
VEZNAZIV BRODAVRSTA/KOLIČINA TERETAAGENT/ŠPEDITERPODACISTATUS 
NTFEco FleetDizel - 20 000 tSidro
Započet
15.09. u 20,30 h
16.09. u 18,15 h
VEZvez
5My EfekanAl.Hidrat - 2 502 tSidro
Vez
Započet
123.09. u 21,15 h
16.09. u 19,25 h
17.09. u 06,25 h
PRETOVAR
Joy HSoda - 3 600 tPetramarinaETA18.09.U DOLASKU
Wilson HobroPetrolkoks - 4 000 tJadroagentETA20.09.U DOLASKU
MSC Namibia IIKontejneri - 116MSCETA20.09.U DOLASKU
TalimenUgljen - 78 395 tJadroagent
Trast
ETA30.09.U DOLASKU
Za bolji prikaz izabrati filtriranje po kolonama ili upotrijebiti pretraživač.