DOPREMLJENA OPREMA ZA NOVI TERMINAL

Oprema za novi terminal za rasute terete koju je proizvela kineska kompanija CNBM dopremljena je u Luku Ploče. S novom opremom i konačnim stavljanjem u funkciju, terminal će imati godišnji kapacitet prekrcaja od 4,6 milijuna tona u prvoj fazi, dok je maksimalni kapacitet 6 milijuna tona godišnje. Luka Ploče se time počinje pozicionirati kao značajna regionalna luka u ovom segmentu tereta.