Dionice  društva

Proces pretvorbe društvenog poduzeća Luka Ploče s.p.o. u dioničko društvo Luka Ploče d.d. izvršen je upisom u registar Trgovačkog suda u Dubrovniku 22. kolovoza 2003. godine prema Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća, Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o morskim lukama. Redovna dionica društva Luke Ploče d.d. se od 2005. godine nalazi na Službenom tržištu Zagrebačke burze pod simbolom LKPC-R-A.

Temeljni kapital Luke Ploče d.d. iznosi 169.186.800,00 kuna. Ukupan broj dionica Luke Ploče d.d. iznosi 422.967 redovnih dionica koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi pod simbolom LKPC-R-A, a čija je nominalna vrijednost 400,00 kuna. Dionice je moguće kupovati i prodavati jedino posredstvom članova Zagrebačke burze. Postojeći dioničari stanje svojih dionica mogu provjeriti pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Prema Pravilima Zagrebačke burze postotak dionica koji je distribuiran javnosti ne obuhvaća dionice koje su u vlasništvu Izdavatelja te dionice u vlasništvu osoba koje raspolažu s najmanje 5% od broja dionica koje su predmet uvrštenja, od čega su izuzete dionice na zbirnim skrbničkim računima te dionice koje drže mirovinski i investicijski fondovi (uz uvjet da njihov udio ne prelazi 25%).

Svi podaci o dionicama na službenim web stranicama Zagrebačke burzeZAGREBAČKA BURZA
Zagreb Stock Exschange

  • 38,27 % – ENERGIA NATURALIS D.O.O. (osnovni račun)
  • 15,81 % – OTP BANKA D.D. /AZ OMF KATEGORIJE B  (skrbnički račun)
  • 8,22 % – ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. / PBZ CO OMF- KATEGORIJA B (skrbnički račun)
  • 6,32 % – ZAGREBAČKA BANKA D.D./AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (skrbnički račun)
  • 5,22 % – PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (osnovni račun)
  • 0,94 % – RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.  (skrbnički račun)
  • 0,81 % – RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.  (skrbnički račun)
  • 0,45 % – PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (skrbnički račun)
  • 0,45 % – ZEC BRANISLAV (osnovni račun)
  • 0,42 % -ZAGREBAČKA BANKA D.D./AZ ZABA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (skrbnički račun)

DOKUMENTI