Dionice  društva

Proces pretvorbe društvenog poduzeća Luka Ploče s.p.o. u dioničko društvo Luka Ploče d.d. izvršen je upisom u registar Trgovačkog suda u Dubrovniku 22. kolovoza 2003. godine prema Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća, Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o morskim lukama. Redovna dionica društva Luke Ploče d.d. se od 2005. godine nalazi na Službenom tržištu Zagrebačke burze pod simbolom LKPC-R-A.

Temeljni kapital Luke Ploče d.d. iznosi 22.417.251,00 EUR. Ukupan broj dionica Luke Ploče d.d. iznosi 422.967 redovnih dionica koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi pod simbolom LKPC-R-A, a čija je nominalna vrijednost 53,00 EUR. Dionice je moguće kupovati i prodavati jedino posredstvom članova Zagrebačke burze. Postojeći dioničari stanje svojih dionica mogu provjeriti pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Prema Pravilima Zagrebačke burze postotak dionica koji je distribuiran javnosti ne obuhvaća dionice koje su u vlasništvu Izdavatelja te dionice u vlasništvu osoba koje raspolažu s najmanje 5% od broja dionica koje su predmet uvrštenja, od čega su izuzete dionice na zbirnim skrbničkim računima te dionice koje drže mirovinski i investicijski fondovi (uz uvjet da njihov udio ne prelazi 25%).

Svi podaci o dionicama na službenim web stranicama Zagrebačke burzeZAGREBAČKA BURZA
Zagreb Stock Exschange

  • 38,27 % – INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. (68481874507)/ENERGIA NATURALIS D.O.O. (65900776536)
  • 15,81 % – OTP BANKA D.D. (52508873833)/AZ OMF KATEGORIJE B (59318506371)
  • 8,22 % – ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. (23057039320)/PBZ CO OMF – KATEGORIJA B (99318944138)
  • 6,32 % – ZAGREBAČKA BANKA D.D. (92963223473)/AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (22134623145)
  • 5,22 % – PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (02535697732)/PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (02535697732)
  • 1,36 % – RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535)
  • 1,15 % – RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. (53056966535)
  • 0,42 % – ZAGREBAČKA BANKA D.D./AZ ZABA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (skrbnički račun)
  • 0,53 % – AGRAM BROKERI D.D. (14665174376)/ZEC BRANISLAV (89208934113)
  • 0,45 % – PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. (02535697732)

DOKUMENTI

obavijest o preračunavanju temeljnog kapitala

03. listopada 2023.

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) te provedenog
upisa u sudskom registru Trgovačkog suda, obavještavamo vas da će Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko
društvo (dalje u tekstu: SKDD) 04.10.2023. godine za društvo LUKA PLOČE D.D., OIB:51228874907 (dalje u tekstu:
Društvo) upisati promjenu temeljnog kapitala.

Temeljni kapital Društva preračunat je s iznosa od 169.186.800,00 HRK na iznos od 22.454.947,24 EUR.
Pojedinačni nominalni iznos redovne dionice oznake LKPC-R-A preračunat je s iznosa od 400,00 HRK na iznos od 53,09
EUR.
Temeljni kapital Društva smanjen je s iznosa od 22.454.947,24 EUR za iznos od 37.696,24 EUR na iznos od
22.417.251,00 EUR smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica oznake LKPC-R-A s iznosa od 53,09
EUR za iznos od 0,09 EUR na iznos od 53,00 EUR.

Nakon provedenog, temeljni kapital Društva upisan u informacijski sustav SKDD-a iznosit će 22.417.251,00 EUR
i bit će podijeljen na 422.967 redovnih dionica oznake LKPC-R-A nominalnog iznosa 53,00 EUR.

DOWNLOAD:

Luka Ploce dd-obavijest o uskladjenju tk (.pdf)