Arhiva

Vijesti, priopćenja i objave
20220930_111958
LUKA PLOČE d.d. proizvodi vlastiti PCM sustav
Grupa Luka Ploče je, uz druge manje sponzore, od samih početaka podržavala rad i razvoj jedriličarskih sportova i manifestacija. Ta podrška je bila kroz sponzorstva i ustupanje plovila i ljudstva koji su i fizičkim radom aktivno sudjelovali u pripremi i organizaciji natjecanja.
244358345_335472398274589_3351997329543027773_n
STUDENTI LOGOS CENTRA IZ MOSTARA U POSJETI LUCI PLOČE
Grupa Luka Ploče je, uz druge manje sponzore, od samih početaka podržavala rad i razvoj jedriličarskih sportova i manifestacija. Ta podrška je bila kroz sponzorstva i ustupanje plovila i ljudstva koji su i fizičkim radom aktivno sudjelovali u pripremi i organizaciji natjecanja.
logo-lp-412x368
Obavijest vozačima

Narednih dana zbog rekonstrukcije kolske vage vozila za vaganje biti će preusmjerena prema rasporedu koji će se nalazit kod špeditera.

logo-lp-412x368
Obavijest za medije 09. srpnja 2021.

Sukladno strateškim ciljevima društva koji su usmjereni razvoju lučkih potencijala i usluga do najviše razine, prostor na kojem je bila predviđena energana na biomasu prenamijenit će se u najmodernija otvorena i zatvorena skladišta generalnih tereta čime ćemo moći nuditi višu razinu usluga, nastavljajući već započeti investicijski ciklus.