Poziv na Glavnu skupštinu dioničkog društva Luka Ploče d.d. 19.06.2024.
1

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 24. stavka 2. Statuta Luke Ploče d.d. (dalje u tekstu: ,,Društvo”), Uprava Društva donijela je 30. travnja 2024. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine pa dioničarima Društva, sukladno članku 277. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i članku 26. Statuta Društva, objavljuje sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA LUKA PLOČE d.d.

koja će se održati u srijedu, 19. lipnja 2024. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.