Scroll Top

Kontakti

Uprava
info@luka-ploce.hr
T: + 385 (0) 20 603 250
Sektor pravnih i općih poslova
pravni@luka-ploce.hr
Sektor financija, računovodstva i kontrolinga
frk@luka-ploce.hr
Sektor prodaje
prodaja@luka-ploce.hr
Sektor nabave
nabava@luka-ploce.hr
Sektor održavanja
odrzavanje@luka-ploce.hr
Operativno - tehnički sektor
ots@luka-ploce.hr
Sektor razvoja i investicija
razvoj@luka-ploce.hr
Odjel ljudskih potencijala
ljudski.potencijali@luka-ploce.hr
T: + 385 (0) 20 603 233
+ 385 (0) 20 603 238
Odjel zaštite na radu
znr@luka-ploce.hr
Odjel unutarnje revizije
unutarnja.revizija@luka-ploce.hr
IT odjel
it@luka-ploce.hr
Radničko vijeće
radnicko.vijece@luka-ploce.hr
GDPR
gdpr@luka-ploce.hr
PRESS
press@luka-ploce.hr