it podrška

Luka Ploče već dugi niz godina izgrađuje se u informatičkom smislu, ulažući u modernu tehnologiju. Tvrtka je svjesna da takva vrsta ulaganja doprinosi konkurentnosti na tržištu i podiže interno i eksterno poslovanje na novu razinu.
Stručni tim IT sektora Luke Ploče uvijek je na usluzi i spreman pomoći vanjskim i unutarnjim korisnicima, kako bi se poslovanje odvijalo neometano i po pravilima struke.
Web aplikacija Luke Ploče
1
Web aplikacija Luke Ploče je skup aplikacija koje se koriste za obavljanje specifičnih poslovnih procesa unutar luke kao što su: planiranje rada, priprema rada, evidencija svih radnih naloga, održavanje lučkih sredstava, objekata itd.
Osobni portal zaposlenika
1

Pored svih navedenih procesa aplikacija se koristi i kao komunikacijski kanal kako bi svi zaposlenici imali pristup i uvid u svoje osobne podatke.
Aplikacija svakom zaposleniku omogućuje dostupnost i pregled svih osobnih podataka kao što su: evidencija zaposlenika na radnim nalozima, evidencija o odrađenim smjenama, godišnjim, bolovanjima, izostancima, slanje zahtjeva i razne druge mogućnosti.

Combis PCM
1
Projekt Combis PCM u prvom redu namijenjen je  automatizaciji poslovnih procesa Luke Ploče, uz prioritet povezivanja svih sektora tvrtke koji sudjeluju u poslovanju.

Aplikacija „Combis PCM (Port Container Management)“ je aplikativno rješenje za manipulaciju kontejnerima, rasutim i generalnim teretima. Combis PCM je skup nekoliko aplikacija koje su zajedno povezane u jedan homogeni sustav. Aplikacija omogućuje tvrtki da kao operater na jednostavan način vodi evidenciju kontejnera, generalnih i rasutih tereta, planiranje poslova, fakturiranje i vođenje ugovora prema ostalim sudionicima u lučkom poslovanju.

Adrese za pristup