investitori

Proces pretvorbe društvenog poduzeća Luka Ploče s.p.o. u dioničko društvo Luka Ploče d.d. izvršen je upisom u registar Trgovačkog suda u Dubrovniku 22. kolovoza 2003. godine prema Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća, Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o morskim lukama. Redovna dionica društva Luke Ploče d.d. se od 2005. godine nalazi na Službenom tržištu Zagrebačke burze pod simbolom LKPC-R-A.

Temeljni kapital Luke Ploče d.d. iznosi 169.186.800,00 kuna. Ukupan broj dionica Luke Ploče d.d. iznosi 422.967 redovnih dionica koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi pod simbolom LKPC-R-A, a čija je nominalna vrijednost 400,00 kuna. Dionice je moguće kupovati i prodavati jedino posredstvom članova Zagrebačke burze. Postojeći dioničari stanje svojih dionica mogu provjeriti pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

NOVOSTI ZA INVESTITORE
1
logo-lp-412x368
21 tra: Obavijest o nemogućnosti objave revidiranih financijskih izvještaja za 2019.god te nerevidiranih financijskih izvještaja za 1. kvartal 2020. Društva

Obavještava se investicijska javnost da društvo Luka Ploče d.d., Trg kralja Tomislava 21, Ploče, 01B: 51228874907 (u daljnjem tekstu: Društvo) zbog novonastale pandemije korona virusa (dalje u tekstu: COVID-19) neće biti u mogućnosti ispuniti propisane obveze a tiču se objave revidiranih financijskih izvještaja za završenu poslovnu 2019. godinu, te nerevidiranih financijskih izvještaja za prvi kvartal (lQ) 2020. godine na način i u rokovima propisanim aankom 462. i 468. Zakona o tržištu kapitala.

6cf2977bfc453999e14bac93c346eae8
21 tra: Informacija o vlastitim dionicama

Sukladno odredbi članka 474., stavak 3., Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo kako na dan 21. travnja 2020. godine Luka Ploče d.d. drži 1. 719 vlastitih dionica što predstavlja 0,4064 posto temeljnog kapitala društva. Dionice su stjecane temeljem ovlaštenja Glavne skupštine pod uvjetima koje je odredila, a u svrhu nagrađivanja zaposlenika. Pokrenut je program radničkog dioničarstva koji je i dalje aktivan. Društvo nema program otkupa vlastitih dionica.

financijska izvješća

Dokumenti
1