ekologija i održivi razvoj

Svjesni okruženja u kojem se tvrtka nalazi, od samih početaka provode se najviši standardi pri rukovanju opremom te se pridaje izrazita pozornost zaštiti i očuvanju okoliša. Kao odgovoran gospodarstvenik, Luka Ploče d.d. osnovala je i Odjel za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Izrađen je Akcijski plan mjera koji Luku Ploče d.d. pozicionira kao društveno i okolišno odgovornu tvrtku. U Planu je predstavljen prijedlog mjera i aktivnosti koje je potrebno poduzeti, a sve s ciljem što kvalitetnijeg poslovanja i bolje percepcije javnosti kao i zakonodavnih tijela, te želje da Luka Ploče d.d. bude lider društveno i okolišno odgovornog poslovanja u gradu i regiji.

Specifične mjere u području zaštite okoliša podijeljene su na tri osnovne mjere:

  • kvaliteta zraka
  • zaštita voda i mora
  • gospodarenje otpadom

Ugljena prašina koja se pod utjecajem vjetra širila na okolna područja, predstavljala je glavni problem pri evaluaciji kvalitete zraka, no taj je problem najvećim dijelom riješen nabavkom proizvoda «RT5 superskin», kojeg koriste i mnoge svjetske luke. Nabavljena je i specijalizirana vatrogasna cisterna posebnih tehničkih karakteristika kojom se vrši disperzija i polijevanje ugljena.

Obzirom da se prašenje i prijenos čestica može dogoditi i tokom razvoženja tereta po cestama, Luka je osigurala četku za grubo čišćenje površina koja se za svoju primjenu montira na lučko vozilo, a u planu je i nabavka komunalnog vozila za čišćenje ulica te fino čišćenje površina.

Konačno rješenje za smanjenje prašenja je novi terminal za rasute terete koji se nalazi u fazi testnog rada. Novi terminal nalazi se na nasutom terenu uz obalu kanala Vlaška, najudaljenijem od naseljenog područja, što gotovo u potpunosti eliminira mogućnost utjecaja prašenja na stanovnike Ploča pri ekstremno jakim i nepovoljnim vjetrovima. Na terminalu planirano je postavljanje tračnog prekrcajnog sustava zatvorenog tipa, unutar kojeg će se automatski aktivirati ugrađeni sustav za prskanje kako bi se spriječilo otpuštanje spornih čestica iz tereta, a osigurat će se i prikladnije skladištenje ugljena koji će biti raspoređen na višestruko većim površinama od dosadašnjih. Time će se ispuniti najviši ekološki standardi u rukovanju i skladištenju rasutih tereta. Infrastruktura novog terminala će u potpunosti eliminirati sva ograničenja za maksimalnu učinkovitost suvremene polimerske zaštite koja se trenutačno koristi.

U gradu Ploče i luci postoji devet mjernih postaja koje bilježe kvalitetu zraka.

Lučka Uprava je 2013. godine naručila ispitivanje zraka s ovih mjernih postaja, a druga izvješća naručuje gradska Uprava.

Gospodarski subjekti koji proizvode velike količine otpada imaju obavezu prema društvu i okolišu zbrinuti sav otpad koji u procesu rada nastane – reciklirati ga ili upotrijebiti na drugi način.

Sklapanjem Ugovora o prikupljanju neopasnog i inertnog otpada koji nastaje u procesu proizvodnih procesa u Luci Ploče, proces gospodarenja otpadom u Luci u potpunosti je zadovoljio sve ekološke i zakonske norme.

Kako se u pravilu radi o otpadu koji je moguće reciklirati, ponuđač će postaviti svoje spremnike za prikupljanje otpada u Luku Ploče te prikupljeni otpad otkupljivati od Luke Ploče d.d. kao sekundarnu sirovinu, pritom ispunjavajući zakonske norme.

S ciljem zaštite voda i mora, u sklopu grupacije Luke Ploče d.d. djeluje tvrtka Pomorski servis  koji se između ostalog, bavi poduzimanjem hitnih mjera i sanacijom u slučaju onečišćenja mora. Posjeduje eko-brodicu, opremljenu i specijaliziranu za hitne intervencije u slučaju onečišćenja mora, a dio je županijskog Stožera za zaštitu mora u slučaju iznenadnog onečišćenja.

Isto tako, u suradnji s Lučkom upravom Ploče, postupno se na svim ispustima sustava za prikupljanje oborinskih voda ugrađuju separatori koji garantiraju dodatnu sigurnost od onečišćenja voda i mora.

Nažalost, ono što još uvijek nije riješeno je sustav pročišćavanja oborinskih voda i kanalizacije na razini cijelog grada Ploča. Luka Ploče d.d. spremna je uključiti se u realizaciju ovog projekta čim se on pokrene od strane gradske Uprave.

Izvješća o kvaliteti voda i mora možete pronaći OVDJE