Scroll Top

Luka Šped d.o.o.

za međunarodno otpremništvo

Luka Šped d.o.o. jedna je od tri tvrtke „kćeri“, koja je osnovana 1998. godine i u stopostotnom je vlasništvu Luke Ploče.

Temeljna djelatnost tvrtke je međunarodno otpremništvo koje obuhvaća široki spektar logističkih usluga pri dopremi i otpremi roba preko Luke Ploče:

CARINSKO POSREDOVANJE
UKRCAJ / ISKRCAJ / PREKRCAJ ROBE
SKLADIŠTENJE ROBE
CESTOVNI / ŽELJEZNIČKI / POMORSKI PRIJEVOZ ROBE
OSIGURANJE ROBE PRI TRANSPORTU
IZRADA I OBRADA CARINSKIH I TRANSPORTNIH DOKUMENATA
PRAĆENJE POŠILJKI I KOORDINACIJA S OSTALIM SUDIONICIMA U OPSKRBNOM LANCU
USLUGA OD VRATA DO VRATA

Luka Šped d.o.o.

Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče, Hrvatska

T: +385 (0)20 676 148

+385 (0)20 676 397

+385 (0)20 679 707

F: +385 (0)20 676 398

info@lukasped.hr

Uz mrežu provjerenih i pouzdanih poslovnih partnera, Luka Šped je u mogućnosti ponuditi cjelovita logistička rješenja prilagođena individualnim zahtjevima korisnika.

Tim motiviranih djelatnika s dugogodišnjim iskustvom garancija su visoke kvalitete usluge koju odlikuje stručnost, brzina, efikasnost i sigurnost.

Misija tvrtke Luka Šped je da kroz profesionalno i odgovorno poslovanje uz uvažavanje visokih etičkih načela udovolji svim potrebama svojih klijenata.

Politika kvalitete
1

U društvu LUKA-ŠPED d.o.o. svjesni smo da uspjeh našeg poslovanja zavisi od zadovoljstva naših klijenata, stoga nastojimo razumjeti njihove sadašnje i buduće potrebe, ispunjavati njihove zahtjeve i nadmašiti njihova očekivanja.

Društvo LUKA-ŠPED d.o.o. želi i poduzima sve da naše usluge budu na najvišem stupnju kvalitete, sigurne, učinkovite i pravovremene, u skladu sa zakonskim propisima i prema očekivanju korisnika usluge.
Stalnost kvalitete usluga nastojimo osigurati kroz stalnu komunikaciju s klijentima uz zadovoljenje zakonskih i ugovornih obaveza. Poboljšavanje kvalitete, kako samih usluga, tako i cjelokupnog poslovanja Društva, stalni je zadatak Uprave i svakog zaposlenika.
Zadaća i obaveza Uprave je osiguravanje potrebnih resursa za nesmetano i nepristrano djelovanje svih zaposlenika, te stalno unapređivanje sustava upravljanja kvalitetom. Uprava stalno nadzire procese u cilju poboljšavanja kvalitete usluga i učinkovitog djelovanja svih dijelova Društva.
Obaveza je svih zaposlenika upoznati zahtjeve kvalitete, održavati dogovorenu razinu kvalitete i svojim prijedlozima i djelovanjem trajno pridonositi unapređenju i poboljšavanju kvalitete.
Postupci i uvedeni sustav samo su osnova za visoku razinu kvalitete djelovanja, stoga je obveza zaposlenika stalno usvajanje novih spoznaja i stalna obuka.
Cilj, kojem teži LUKA-ŠPED d.o.o. usvajanjem sustava za upravljanje kvalitetom, je doseći razinu koja će zadovoljiti razinu zahtjeva domaćeg i međunarodnog tržišta u pogledu kvalitete, osigurati privrženost i zadovoljstvo kupaca, zaposlenika i svih zainteresiranih strana, te ostvarenim rezultatima omogućiti rast Društva.
Politika kvalitete društva i ciljevi politike LUKA-ŠPED d.o.o. sadržani su u slijedećem:

  • poštivanje svih zakonskih propisa i drugih normi struke,
  • redovita obuka svojih zaposlenika u poznavanju zakonskih propisa,
  • investiranje u održavanje i nabavku novih sredstava potrebitih za obavljanje procesa rada
  • ispunjenje očekivanja i zahtjeva korisnika usluga,
  • trajno unapređenje usluga.

LUKA-ŠPED d.o.o. će utvrđivati zadovoljstvo korisnika svojih usluga i takva saznanja koristiti za trajno poboljšavanje svojih usluga.
Uprava će odlučno primjenjivati ovu politiku, a od svih zaposlenika očekuje i zahtijeva punu podršku provođenju politike.

U Pločama, 15.09.2018.

Direktor: Natalija Petrović