Organizacijska struktura

ec6c6e826e3ea1d33df4e02b6f056c63-small
Uprava društva
Uprava Luke Ploče d.d. sastavljena je od dva člana: Hrvoja Livaje na mjestu predsjednika Uprave i Daniele Marelić članice Uprave za financije.
članovi uprave
1

Hrvoje Livaja diplomirao je 2007. godine na Sveučilištu u Zagrebu na Ekonomskom fakultetu smjer financije. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u revizorskoj kući Deloitteu gdje je stekao zvanje višeg menadžera.

Godine 2012. postao je voditelj projekata u Centru za praćenje poslovanja u energetskom sektoru i investicijama, gdje je pratio ulaganja svih javnih poduzeća i izvještavao Vladu Republike Hrvatske. Od studenog 2013. postao je predsjednik Nadzornog odbora HŽ Carga, a nekoliko mjeseci kasnije postao je i član upravnog Vijeća Lučke uprave Ploče. Nadalje je svoju karijeru nastavio kao savjetnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Pored navedene funkcije bio je član i sljedećih nadzornih odbora: predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskih autocesta d.o.o. i član Nadzornog odbora HŽ Putnički Prijevoz d.o.o. U 2016. godini preuzeo je ulogu izvršnog direktora za logistiku za ENNA Grupu.

Od veljače 2018. godine obnašao je ulogu savjetnika Uprave Luke Ploče. Dana 27. prosinca 2018. godine, jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. imenovan je za novog predsjednika Uprave Luke Ploče, koja je stupila na snagu 1. veljače 2019. godine.

Članica Uprave za financije Daniela Marelić certificirani je ovlašteni računovođa Instituta ovlaštenih računovođa Južne Afrike [CA (SA)] i ‘’Commissioner of Oaths’’ u Južnoafričkoj Republici. Diplomirala je 2007. godine na Sveučilištu u Witwatersrandu, gdje je specijalizirala financijsko i upravljačko računovodstvo, oporezivanje i reviziju. 

Profesionalnu karijeru je započela 2008. godine u revizorskom društvu PricewaterhouseCoopers South Africa gdje je provela 12 godina u Sektoru za bankarstvo i tržište kapitala (smjer revizija i savjetovanje), primarno u Johannesburgu, te u New Yorku, Londonu i ostalim regijama Afrike. Od lipnja 2019. godine karijeru nastavlja na istočnoeuropskom tržištu u Deloitte Hrvatska, na funkciji direktorice u Odjelu revizije i savjetovanja nakon čega se pridružila upravi Luka Ploče. 

Daniela ima bogato iskustvo u području financijskih usluga s posebnim naglaskom na bankarski sektor. Vodila je niz složenih i istaknutih klijenata od javnog interesa u korporacijskom investicijskom bankarstvu, maloprodajnom i poslovnom bankarstvu, upravljanju imovinom, kreditnim portfeljima pravnih i fizičkih osoba i sekuritizacijskim strukturama. Posljednih se godina fokusirala na analizu i procjenu poslovnih praksi, rizika ponašanja i usklađenosti te nadzor upravljanja rizicima i prakse rizika. 

Za članicu Uprave za financije imenovana je Odlukom Nadzornog odbora Luke Ploče d.d., s mandatom od 1. srpnja 2020.