Scroll Top

RASUTI tereti

Terminal
1

Struktura gospodarstva u gravitacijskom području luke Ploče utjecala je na činjenicu da u strukturi tereta koji prometuje preko Luke Ploče dominiraju suhi i rasuti tereti, a glavninu prometa čini prekrcaj ugljena, željezne rude, sirovog i starog željeza, koksa, boksita te kvarca.

Usluge terminala
1

Luka Ploče d.d. pruža kompletan servis pri prekrcaju i skladištenju svih vrsta rasutih tereta, a sve se prekrcajne operacije odvijaju na siguran i kvalitetan način u skladu s najvišim sigurnosnim standardima.

kapaciteti
dužina obale
510 m
gaz
14 m
kapacitet skladišta
200.000 t
broj vezova
3
privez brodova do
77.000 DWT
pretovarni kapaciteti
15.000 t/dan
mehanizacija
1
  • utovarivači                                                        12 kom
  • buldožer                                                               2 kom
  • obalne dizalice nosivosti 10 t                      5 kom
  • mobilna dizalica kapaciteta 63 t                1 kom
  • mobilna dizalica kapaciteta 140 t             1 kom