Scroll Top

politika privatnosti

VODITELJ OBRADE

LUKA PLOČE d.d. , Trg Kralja Tomislava 21, 20340 Ploče

tel : +38520 679 220, fax : +38520 603 111, e-mail : info@luka-ploce.hr

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

 Rajko Barbir dipl.oec.  tel : +38598 427 668 , e-mail : GDPR@luka-ploce.hr

ZAKONITOST I SVRHA OBRADE
1

Luka Ploče d.d. ( u daljnjem tekstu Luka Ploče ) vaše osobne podatke obrađuje u skladu sa

UREDBE ( EU ) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( Opća uredba o zaštiti podataka ) te u skladu  Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka od 3.svibnja 2018. NN 42/2018.

Luka Ploče poštuje vašu privatnost i temelji svoje web-stranice na tehnologijama koje daju bolje i sigurnije online iskustvo. Ova Izjava o privatnosti odnosi se na web-stranice www.luka-ploce.hr (u nastavku: web-stranice), a određuje prikupljanje i upotrebu vaših osobnih podataka te korištenje kolačića (cookies)u skladu sa čl.13 UREDBE.

VRSTE oSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU
1

Upotrebom ovih web-stranica suglasni ste s načinom prikupljanja i upotrebe podataka opisanim u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju.

Putem web-stranica www.luka-ploce.hr moguće je prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, akademska titula, titula zvanja, OIB, datum rođenja, adresa, telefon, e-mail, tvrtka u kojoj radite, podaci o lokaciji, IP adresa u slijedećim slučajevima :

  • kada ste naš klijent
  • kada Vam dostavljamo ponudu u skladu sa našim uslugama
  • kada obrađujemo podatke u skladu sa našim zakonskim obavezama
  • kada nam se obratite putem mail-a
  • kada obrađujemo vašu molbu ili prijavu za posao
  • kada posjetite našu internetsku stanicu

Za svrhu prikupljanja podataka u vezi sa statistikom posjećenosti web-stranica automatski se prikupljaju informacije povezane s njima koje mogu sadržavati IP adresu, vrstu web-preglednika, nazive domena, vrijeme pristupa, web-stranice s kojih je pristupano, i slične podatke koji se uobičajeno prikupljaju u svrhu statistike web-stranica.

Upotreba vaših osobnih podataka
1

Luka Ploče na ovim web-stranicama može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke kako bi održala njezinu funkcionalnost i omogućila usluge koje korisnici traže.

Luka Ploče ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Luka Ploče može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izrade statističke analize, omogućivanja korisničke potpore ili sličnih potreba. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je upotreba vaših osobnih podataka (osim za svrhu pružanja usluga Luci Ploče), uz obvezu zadržavanja povjerljivosti. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke cookija koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Poruke u elektroničkom obliku
1

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva i upita. Možda ćemo vašu elektroničku poruku, odnosno obrazac, proslijediti trećoj strani, drugim zaposlenicima Luke Ploče kako bismo odgovorili na vaše pitanje, odnosno udovoljili vašem zahtjevu.

Zadržavanje
1

Luka Ploče će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih pod točkom 3. ocih Pravila

Osim gore navedenog, Luka Ploče će zadržavati vaše osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu sa važećim zakonima.

VAŠA PRAVA
1

Luka Ploče vas obavještava da u skladu sa i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od Luke Ploče pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi sa vašim Osobnim podacima ili prigovoriti aktivnosti obrade, te podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu( u republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka ). Također imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

Uvjeti i izmjene
1

Luka Ploče pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molim vas da sa vremena na vrijeme provjerite svoje izmjene ili ažuriranja naših Pravila, koja će biti objavljena ovdje i pokazivati će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila, ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

Uvjeti ove Izjave o privatnosti i kolačićima uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja Izjave, izuzev kolačića trećih strana. Luka Ploče zadržava pravo mijenjati ovu Izjavu kako bi prenijela bitne nove informacije te kako biste bili informirani o načinima na koje Luka Ploče na svojim web-stranicama štiti vaše podatke.