Scroll Top

Terminal za drvo

Sunčano i toplo podneblje te najbliži prometni pravac do pilana u Bosni i Hercegovini uvjetovao je izgradnju terminala za drvo u Luci Ploče.

Skladištenje se vrši u zatvorenim skladištima i natkrivenim objektima kao i na otvorenim površinama.

Usluge terminala
1

Terminal je preuzeo ulogu sabirnog centra u kojem se obavlja sušenje, sortiranje, rezanje i pakiranje građe prije otpreme na međunarodno odredište.

kapaciteti

dužina obale
110 m
gaz
8,8 m
broj vezova
2
površina terminala
46 464 m2
zatvoreno skladište
2000 m2
nadstrešnica
8.000 m2
otvoreno skladište
153 925 m2
jednokratno uskladištenje
15 000 m2
doradna radionica – pilana
100 m3/dan.
mehanizacija
1
  • viljuškari        10 kom
  • vučna mehanizacija   7 kom.