Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od četiri člana koji nadziru vođenje poslova društva, a članovi izabrani na sjednici Nadzornog odbora su:
  • Pavao Vujnovac (Vukovar) – predsjednik NO
  • Darko Drozdek (Zagreb) – zamjenik predsjednika NO
  • Davorin Rudolf (Split) – član NO
  • Tonka Lovrinov (Ploče) – član NO
dokumenti
1