OSTVARIVANJE PRAVA ISPITANIKA PREMA OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. Opća uredba će se primjenjivati u svim državama članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Opća uredba o zaštiti podataka regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, među ostalim, i prava koja ispitanik može ostvariti.

PRAVA ISPITANIKA NA TEMELJU OPĆE UREDBE SU
1
  • PRAVO NA PRISTUP (Članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka) – u svakom trenutku ispitanik može kontaktirati s organizacijom te dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci i ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup njima.
  • PRAVO NA ISPRAVAK (Članak 16. Opće uredbe o zaštiti podataka) – ako se obrađuju osobni podaci koji su netočni, u bilo kojem trenutku može se zatražiti ispravak, a ako su oni nepotpuni, mogu se dopuniti.
  • PRAVO NA BRISANJE (Članak 17. Opće uredbe o zaštiti podataka) – ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ako ih je organizacija nezakonito obradila ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. uzimajući u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi ostvarivanja pravnih zahtjeva.
  • PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE (Članak 18. Opće uredbe o zaštiti podataka) – može se od organizacije zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka.
  • PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA (Članak 20. Opće uredbe o zaštiti podataka) – ispitanik ima pravo dobiti osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.
  • PRAVO NA PRIGOVOR (Članak 21. Opće uredbe o zaštiti podataka) – u svakom trenutku može se uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako se obrada temelji na legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga.
  • PRAVO USPROTIVITI SE DONOŠENJU AUTOMATIZIRANIH POJEDINAČNIH ODLUKA (profiliranje) (Članak 22. Opće uredbe o zaštiti podataka) – ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.
  • PRAVO NA PRITUŽBU – ako se smatra da je obradom osobnih podataka prekršena Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća ili drugi propisi u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA.

Opća uredba o zaštiti podataka utvrđuje načela zakonitosti, transparentnosti i poštenja obrade osobnih podataka.

Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podatci prikupljaju i obrađuju, na ovoj web stranici omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom Društvu Luka Ploče d.d., Trg Kralja Tomislava 1, 20340 Ploče.

Za sva pitanja u svezi s primjenom Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: gdpr@luka-ploce.hr