ŽELITE POSTATI DIO STRUČNOG TIMA LUKE PLOČE?
Vaše životopise i zamolbe primamo tokom cijele godine, a razmatramo ih sukladno kadrovskim potrebama Luke Ploče.

Pošaljite svoj životopis na  a.marinovic@luka-ploce.hr.

15.07.2022.
1

LUKA PLOČE D.D.

radi potpore budućim, mladim stručnjacima u stjecanju praktičnih znanja i radnih iskustava raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje obavljanje učeničkog rada putem učeničkog servisa – RAČUNALNI TEHNIČAR
3 (tri) učenika

Svi izrazi koji se upotrebljavaju u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Uvjeti

Uvjeti koje kandidat mora zadovoljiti:

 • mora biti redoviti učenik srednje škole, smjer računalni tehničar
 • mora imati završenu najmanje prvu razred srednje škole

 

Prijave poslati najkasnije do srijede 20. srpnja 2022. godine na adresu e- pošte: ljudski.potencijali@luka-ploce.hr.

17.06.2022.
1

LUKA PLOČE D.D.

radi potpore budućim, mladim stručnjacima u stjecanju praktičnih znanja i radnih iskustava raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje studentske stručne prakse

ili obavljanja studentskog rada

Svi izrazi koji se upotrebljavaju u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Uvjeti

Uvjeti koje kandidat mora zadovoljiti:

 • mora biti redoviti student preddiplomskoga ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) studijskog programa koji se izvodi u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije
 • studijski program mora biti iz polja tehničkih znanosti iz područja strojarstva, elektrotehnike i računarstva, pomorstva i brodogradnje, građevine, ekonomskih ili društvenih znanosti
 • mora imati završenu najmanje prvu godinu studija
 • mora biti državljanin RH.

Kandidati interes za obavljanje studentske stručne prakse u Luci Ploče d.d. iskazuju popunjavanjem obrasca prijave pod nazivom “Prijavnica za obavljanje studentske stručne prakse ili studentskog rada” (u nastavku teksta: Prijavnica).

Zahtijevani dokumenti

Uz popunjenu Prijavnicu kandidat treba priložiti:

 • potvrdu visokog učilišta/ fakulteta o statusu studenta: vrsti i razini studija, nazivu studijskog programa, smjeru programa i načinu studiranja (redovito ili izvanredno), može i e-potvrdu, tj. e-zapis iz studomata
 • presliku indeksa (svih stranica) ili prijepis ocjena cijelog studija (od prve studijske godine do studijske godine u koju je student upisan u trenutku prijave na natječaj) s naznačenim prosjekom ocjena, može i e-dokument iz studomata, s popisom položenih ispita po kolegijima i pripadajućim ocjenama (za kandidate koji studiraju u zemljama Europske unije, kojima raspon ocjena nije u skladu s hrvatskim, od 1 do 5, potreban je i dokument visokog učilišta / fakulteta s definiranim rasponom te prijepis ocjena po kolegijima na engleskom jeziku, s naznačenim prosjekom jer se u protivnom njihova prijava neće dalje razmatrati)
 • motivacijsko pismo za obavljanje prakse ili studentskog rada
 • životopis/CV.

Elektronička inačica “Prijavnice” treba biti popunjena i proslijeđena kao dokument u na e-adresu: ljudski.potencijali@luka-ploce.hr.

Uz elektroničku inačicu “Prijavnice”, e-poštom dostavlja se i ostala zahtijevana skenirana dokumentacija (odnosno u slučaju nemogućnosti skeniranja dokumenata ili slično dokumentacija se može dostaviti i poštom, preporučeno), najkasnije do (uključujući) četvrtka, 30. lipnja 2022. na adresu:

 LUKA PLOČE D.D.
Trg kralja Tomislava 21
20340 Ploče
Odjel ljudskih potencijala
s naznakom “PRIJAVA ZA PRAKSU”

 Nakon obrade podataka dio kandidata odabranih u suradnji s organizacijskim jedinicama u kojima će se praksa ili studentski rad realizirati pozvat će se na kratak razgovor, nakon čega slijedi odabir kandidata.

Odabrani kandidati, studenti Republike Hrvatske, praksi mogu pristupiti uz uputnicu visokog učilišta / fakulteta ili ako im visoko učilište/ fakultet ne izdaje uputnicu (jer im praksa nije obvezatna), studenti obavljaju studentski posao preko ugovora o studentskom radu.

Odabranim kandidatima stručna studentska praksa može trajati najviše 25 radnih dana.

Nakon što odabrani kandidati potvrde obavljanje prakse, svim se ostalim kandidatima, e-poštom, dostavlja zahvala na prijavi na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. dva mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

03.05.2022.
1

Luka Ploče d.d. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na

STROJOBRAVAR (m/ž)

(1 izvršitelj/ice na neodređeno radno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci)

Od kandidata očekujemo:

 • Obavlja sve vrste strojobravarskih poslova na poslovima održavanja lučke mehanizacije, objekata, opreme i uređaja

Uvjeti:

 • KV, srednja stručna sprema strojobravarskog ili tehničkog smjera

Radno iskustvo:

 • Prethodno radno iskustvo je poželjno ali nije uvjet

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome ili svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Preslike certifikata i uvjerenja ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: LUKA PLOČE d.d., Odjel ljudskih potencijala, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče   ZA NATJEČAJ za radno mjesto tokar, zaključno s 20.05.2022. godine.

Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se bu

Luka Ploče d.d. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na

TOKAR (m/ž)

(1 izvršitelj/ice na neodređeno radno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci)

Od kandidata očekujemo:

 • Obavljanje svih vrsta poslova koji se obavljaju na alatnim strojevima – tokarilici, blanjalici, glodalici, bušilici i pili.

Uvjeti:

 • KV, srednja stručna sprema strojobravarskog ili tehničkog smjera

Radno iskustvo:

 • Prethodno radno iskustvo je poželjno ali nije uvjet

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome ili svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Preslike certifikata i uvjerenja ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: LUKA PLOČE d.d., Odjel ljudskih potencijala, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče   ZA NATJEČAJ za radno mjesto tokar, zaključno s 20.05.2022. godine.

Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

29.04.2022.
1

Luka Ploče d.d. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na

RUKOVATELJ DIZALICOM  (m/ž)

(10 izvršitelja/ica na neodređeno radno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci)

Od kandidata očekujemo:

 • Upravlja i rukuje dizalicom (portalnom, mosnom)
 • Brine se za tehničko stanje sredstava, opreme i uređaja

Uvjeti:

 • SSS i posjedovanje uvjerenja o osposobljenosti za rukovanje dizalicom
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje traženih poslova

Radno iskustvo:

 • Prethodno radno iskustvo je poželjno ali nije uvjet

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • Preslike certifikata i uvjerenja o osposobljenosti za rad na dizalici
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: LUKA PLOČE d.d., Odjel ljudskih potencijala, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče   ZA NATJEČAJ za radno mjesto rukovatelj sredstava lake mehanizacije, s naznakom NE OTVARATI, zaključno s 20.05.2022. godine.

Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Luka Ploče d.d. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na

RUKOVATELJ STROJEVIMA LAKE MEHANIZACIJE (m/ž)

(18 izvršitelja/ica na neodređeno radno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci)

Od kandidata očekujemo:

 • Upravlja i rukuje strojevima lake mehanizacije (viličar, bager, utovarivač, buldozer, autodizalica…) te kamionima (tegljači i kiperi)
 • Brine se za tehničko stanje sredstava, opreme i uređaja

Uvjeti:

 • SSS
 • Srednja stručna sprema operater lučkom mehanizacijom
 • Posjedovanje uvjerenja o osposobljenosti za rukovanje pojedinim sredstvom
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje traženih poslova
 • Vozačka dozvola: B, B+E, C, C+E kategorija

Radno iskustvo:

 • Prethodno radno iskustvo je poželjno ali nije uvjet

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • Preslike certifikata i uvjerenja o osposobljenosti za rad na pojedinom sredstvu
 • Presliku valjane vozačke dozvole
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: LUKA PLOČE d.d., Odjel ljudskih potencijala, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče   ZA NATJEČAJ za radno mjesto rukovatelj sredstava lake mehanizacije, s naznakom NE OTVARATI, zaključno s 20.05.2022. godine.

Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Luka Ploče d.d. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na

RUKOVATELJ SREDSTVIMA ZAŠTITE OKOLIŠA (m/ž)

(1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci)

Od kandidata očekujemo:

 • Upravlja i rukuje sredstvima zaštite okoliša
 • Brine se za tehničko stanje sredstava, opreme i uređaja

Uvjeti:

 • SSS i posjedovanje uvjerenja o osposobljenosti za rukovanje utovarivačem
 • Vozačka dozvola: B, B+E, C, C+E kategorija
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje traženih poslova

 

Radno iskustvo:

 • Prethodno radno iskustvo je poželjno ali nije uvjet

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • Preslike certifikata i uvjerenja o osposobljenosti za rad na utovarivaču
 • Presliku valjane vozačke dozvole
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: LUKA PLOČE d.d., Odjel ljudskih potencijala, Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče   ZA NATJEČAJ za radno mjesto rukovatelj sredstava lake mehanizacije, s naznakom NE OTVARATI, zaključno s 20.05.2022. godine.

Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.