ŽELITE POSTATI DIO STRUČNOG TIMA LUKE PLOČE?
Vaše životopise i zamolbe primamo tokom cijele godine, a razmatramo ih sukladno kadrovskim potrebama Luke Ploče.

Pošaljite svoj životopis na  a.marinovic@luka-ploce.hr.

otvoreni natječaji

12.07.2021.
1

NATJEČAJ

za obavljanje studentske stručne prakse
ili obavljanja studentskog rada

Svi izrazi koji se upotrebljavaju u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Uvjeti

Uvjeti koje kandidat mora zadovoljiti:

  • mora biti redoviti student preddiplomskoga ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) studijskog programa koji se izvodi u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije
  • studijski program mora biti iz polja tehničkih znanosti iz područja strojarstva, elektrotehnike i računarstva, pomorstva i brodogradnje, građevine, ekonomskih ili društvenih znanosti
  • mora imati završenu najmanje prvu godinu studija
  • mora biti državljanin RH.

Kandidati interes za obavljanje studentske stručne prakse u Luci Ploče d.d. iskazuju popunjavanjem obrasca prijave pod nazivom “Prijavnica za obavljanje studentske stručne prakse ili studentskog rada” (u nastavku teksta: Prijavnica).

Zahtijevani dokumenti

Uz popunjenu Prijavnicu kandidat treba priložiti:

  • potvrdu visokog učilišta/ fakulteta o statusu studenta: vrsti i razini studija, nazivu studijskog programa, smjeru programa i načinu studiranja (redovito ili izvanredno), može i e-potvrdu, tj. e-zapis iz studomata
  • presliku indeksa (svih stranica) ili prijepis ocjena cijelog studija (od prve studijske godine do studijske godine u koju je student upisan u trenutku prijave na natječaj) s naznačenim prosjekom ocjena, može i e-dokument iz studomata, s popisom položenih ispita po kolegijima i pripadajućim ocjenama (za kandidate koji studiraju u zemljama Europske unije, kojima raspon ocjena nije u skladu s hrvatskim, od 1 do 5, potreban je i dokument visokog učilišta / fakulteta s definiranim rasponom te prijepis ocjena po kolegijima na engleskom jeziku, s naznačenim prosjekom jer se u protivnom njihova prijava neće dalje razmatrati)
  • motivacijsko pismo za obavljanje prakse ili studentskog rada
  • životopis/CV.

Elektronička inačica “Prijavnice” treba biti popunjena i proslijeđena kao dokument na e-adresu: ljudski.potencijali@luka-ploce.hr.

Uz elektroničku inačicu “Prijavnice”, e-poštom dostavlja se i ostala zahtijevana skenirana dokumentacija (odnosno u slučaju nemogućnosti skeniranja dokumenata ili slično dokumentacija se može dostaviti i poštom, preporučeno), najkasnije do (uključujući) petka, 16. srpnja 2021. na adresu:

 

LUKA PLOČE D.D.

Trg kralja Tomislava 21

20340 Ploče

Odjel ljudskih potencijala

s naznakom “PRIJAVA ZA PRAKSU”

 

Nakon obrade podataka dio kandidata odabranih u suradnji s organizacijskim jedinicama u kojima će se praksa ili studentski rad realizirati pozvat će se na kratak razgovor, nakon čega slijedi odabir kandidata.

Odabrani kandidati, studenti Republike Hrvatske, praksi mogu pristupiti uz uputnicu visokog učilišta / fakulteta ili ako im visoko učilište/ fakultet ne izdaje uputnicu (jer im praksa nije obvezatna), studenti obavljaju studentski posao preko ugovora o studentskom radu.

Odabranim kandidatima stručna studentska praksa može trajati najviše 25 radnih dana.

Nakon što odabrani kandidati potvrde obavljanje prakse, svim se ostalim kandidatima, e-poštom, dostavlja zahvala na prijavi na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Luci Ploče d.d. dva mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@luka-ploce.hr.

PREUZMITE: 

PRIJAVNICA – OBRAZAC