Najava održavanja sjednica Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. 29.02.2024.
1

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21) i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da će se dana 29. veljače 2024. godine održati:
– sjednica Uprave Luke Ploče d.d. na kojoj će se razmatrati nerevidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za IV. kvartal 2023. godine; i
– sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj će se razmatrati nerevidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za IV. kvartal 2023. godine.