Najava održavanja sjednica Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. 30.04.2024.
1

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21) i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da će se dana 30. travnja 2024. godine održati:

– sjednica Uprave Luke Ploče d.d. na kojoj će se razmatrati sljedeće:

  • revidirana nekonsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2023. godinu;
  • revidirana konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2023. godinu;
  • nerevidirana nekonsolidirana financijska izvješća Luke Ploče d.d. za I. kvartal 2024. godine; i
  • nerevidirana konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za I. kvartal 2024. godine.

– sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj će se razmatrati sljedeće:

  • revidirana nekonsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2023. godinu;
  • revidirana konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2023. godinu;
  • nerevidirana nekonsolidirana financijska izvješća Luke Ploče d.d. za I. kvartal 2024. godine; i
  • nerevidirana konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za I. kvartal 2024. godine

te davanje suglasnosti na sazivanje Glavne skupštine Luke Ploče d.d.