POZIV NA ELEKTRONIČKU DRAŽBU ZA PRODAJU SREDSTAVA I OPREME
1

Na temelju članka 55. stavak 2. točka 1. Statuta dioničkog društva Luka Ploče d.d., Uprava Društva dana 6. lipnja 2024. godine objavljuje sljedeći

POZIV

NA ELEKTRONIČKU DRAŽBU ZA PRODAJU SREDSTAVA I OPREME

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da pristupe elektroničkoj dražbi za prodaju sredstava i opreme iz Priloga 1. ovog Poziva koja će se održati 18. lipnja 2024. godine od 10:00 sati do 19. lipnja 2024. godine do 10:00 sati.

Zainteresirane osobe za kupnju sredstava i opreme iz Priloga 1. ovog Poziva dužne su dostaviti ispunjeno Pismo namjere za sudjelovanje na elektroničkoj dražbi najkasnije do 10. lipnja 2024. godine u 16:00 sati na e-mail adresu: elektronicka.drazba@luka-ploce.hr. Predložak Pisma namjere za sudjelovanje na elektroničkoj dražbi nalazi se u Prilogu 2. ovog Poziva.

Svim zainteresiranim osobama koje su u predviđenom roku dostavile uredno Prismo namjere za sudjelovanje na elektroničkoj dražbi biti će omogućeno razgledavanje sredstava i opreme, i to u razdoblju od 10. lipnja 2024. do 14. lipnja 2024. godine.

Nakon izvršenog razgledavanja sredstava i opreme, zainteresirane osobe koje su u predviđenom roku dostavile uredno Prismo namjere za sudjelovanje na elektroničkoj dražbi dužne su, uz obaveznu naznaku rednog broja sredstva ili opreme za koju će sudjelovati u elektroničkoj dražbi, prijaviti sudjelovanje na elektroničkoj dražbi najkasnije do 14. lipnja 2024. godine u 22:00 sata te dostaviti novčani polog u visini od 200,00 EUR kao sredstvo osiguranja za ozbiljnost ponude.

Nakon izvršene prijave, svim zainteresiranim osobama koje su u predviđenom roku prijavili sudjelovanje na elektroničkoj dražbi biti će dostavljena Pravila o provedbi elektroničke dražbe sa zasebnom poveznicom na elektroničku dražbu za svako pojedinačno naznačeno sredstvo ili opremu.

UPRAVA DRUŠTVA

Poziv – Prodaja sredstava i opreme

AUKCIJA-kratke upute Upute za prijavu i učestvovanje na aukciji