Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. 23.11.2023.
1

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21) i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 23. studenog 2023. godine održana sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj su, između ostalog, razmatrana nerevidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za III. kvartal 2023. godine.