Scroll Top
Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Luke Ploče d.d. 19.06.2024.
1

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, Luka Ploče d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava kako je danas, dana 19.06.2024. godine u poslovnim prostorijama Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, održana Glavna skupština Društva.
Na Glavnoj skupštini zastupano je 349.279 glasova, što čini 82.58% ukupnog temeljnog kapitala.
U skladu s objavljenim dnevnim redom:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2023. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2023. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2023. godini
4. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2023. godinu
8. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje 2024.-2027.
9. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine Luke Ploče d.d.