Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. 23.11.2023.
1

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21) i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da će se dana 23. studenog 2023. godine održati sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj će se, između ostalog, razmatrati nerevidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za III. kvartal 2023. godine.