Izvješće o preuzimanju trgovačkog društva Luka ploče d.d.
1
Sukladno odredbi članka 39. stavka l. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (.ZPPD*), trgovačko društvo ENERGIA NATURALIS d.o.o., Gospodarska zona 13, Vukovar, OIB: 65900776536
(“Ponuditelj”), u postupku javne ponude za preuzimanje trgovačkog društva Luka Ploče d.d., Trg kralja Tomislava 21, Ploče, OIB: 51228874907 (“Ciljno Društvo”), dostavlja i objavljuje
IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU CILJNOG DRUŠTVA