Kapaciteti Luke Ploče za potrebe gospodarstvenika BiH
1

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković i direktor Sektora za javna dokumenta Mirko Bošković posjetili su Luku Ploče d.d. Hrvatska i održali sastanak s g. Hrvojem Livajem, predsjednikom Uprave, g. Draženom Pandžom, direktorom investicija i razvoja, i Antom Knezovićem, direktorom prodaje i nabave.

Na sastanku je razgovarano o unapređenju suradnje od interesa za gospodarstvenike Bosne i Hercegovine,  s akcentom na pronalasku novih kapaciteta i korištenja potencijala terminalskih i drugih usluga u međunarodnom pomorskom prometu.

S obzirom na značaj ove teme, posebno za izvozno orjentirane tvrtke, učesnici sastanka dogovorili su održavanje prezentacije skladišnih i transportnih kapaciteta Luke Ploče u prostorijama Vanskotrgovinske komore BiH u Sarajevu u narednom periodu.

Podsjećanja radi, Luka Ploče raspolaže s ukupno sedam terminala koji omogućavaju profesionalnu uslugu u pomorskom prometu, lučke usluge, te usluge skladištenja robe i špedicije. Kategorizirana je kao luka univerzalne namjene, te služi za prekrcaj gotovo svih vrsta tereta koji se pojavljuju u međunarodnom pomorskom prometu.

preuzeto sa  http://www.komorabih.ba/