Luka Ploče izradila izračun ugljikovog otiska kao početni korak u procesu njegovog smanjivanja
1

Luka Ploče d.d. i tvrtke u njenom stopostotnom vlasništvu: Luka Šped d.o.o., Pločanska Plovidba d.o.o. i Pomorski Servis d.o.o., izradili su izračun ugljikovog otiska što je početni korak u procesu smanjivanja ugljikovog otiska. Energetski institut Hrvoje Požar je za potrebe Luke Ploče d.d. izradio studiju analize ugljikovog otiska i prijedlog mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Dugoročni cilj Luke Ploče d.d. i tvrtki u njenom vlasništvu je postizanje ugljikove neutralnosti do 2050. godine. Za postizanje ovog dugoročnog cilja potrebno je provesti predložene mjere smanjenja emisije stakleničkih plinova na lokacijama tvrtke. Luka Ploče d.d. određene mjere je već počela provoditi.

Na međunarodnoj razini postignut je znanstveni konsenzus o postojanju klimatskih promjena. Učinci klimatskih promjena već se osjećaju kroz porast prosječnih globalnih temperatura, porast razine mora, promjenu učestalosti i intenziteta oborina te ekstremne vremenske prilike u mnogim dijelovima svijeta. Prema podatcima Svjetske meteorološke organizacije, 2016. godina je bila najtoplija godina otkad postoje mjerenja temperature. Prosječna globalna temperatura u 2020. bila je za 1,2 °C iznad prosječnih temperatura u razdoblju 1850.-1900. Analize također ukazuju na značajan utjecaj antropogenih emisija stakleničkih plinova na globalno zatopljenje i promjenu klime.

Europska unija ima vodeću ulogu u svjetskim naporima za ublažavanje klimatskih promjena te najambicioznije određeni doprinos prema Pariškom sporazumu: obvezu smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. godine, u odnosu na emisiju iz 1990. godine. Na razini EU-a, zemlje članice tu obvezu provode zajednički, a za to će biti potrebno ažurirati opširan postojeći zakonodavni okvir.

Europska komisija već je najavila kako će se posvetiti planiranju i provedbi novog Europskog zelenog plana s još ambicioznijim ciljem postizanja klimatska neutralnost do 2050. godine. Kako bi se to ostvarilo, bit će potrebno pojačati aktivnosti na smanjenju emisija.

Smanjenje ugljikovog otiska poslovnih subjekata dio je rješenja za problem klimatskih promjena, pri čemu dugoročni cilj treba biti ugljikova neutralnost. Na taj način dolazi do smanjenja emisija stakleničkih plinova te lakšeg postizanja klimatske neutralnosti Europe do 2050. godine.