Najava o sazivanju sjednice Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. 19.06.2020.
1
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da će se dana 19. lipnja 2020. godine održati sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj će se razmatrati Izvješće o radu Uprave Društva za razdoblje od prethodno održane sjednice Nadzornog odbora i utvrđivati godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2019. godinu.