Najava održavanja sjednica Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. 28.04.2023.
1

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21) i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da će se dana 28. travnja 2023. godine održati:

– sjednica Uprave Luke Ploče d.d. na kojoj će se razmatrati sljedeće:
• revidirana nekonsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2022. godinu;
• revidirana konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2022. godinu;
• nerevidirana nekonsolidirana financijska izvješća Luke Ploče d.d. za I. kvartal 2023. godine; i
• nerevidirana konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za I. kvartal 2023. godine.

sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj će se razmatrati sljedeće:
• revidirana nekonsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2022. godinu;
• revidirana konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2022. godinu;
• nerevidirana nekonsolidirana financijska izvješća Luke Ploče d.d. za IV. kvartal 2022. godine;
• nerevidirana konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za IV. kvartal 2022. godine;
• nerevidirana nekonsolidirana financijska izvješća Luke Ploče d.d. za I. kvartal 2023. godine; i
• nerevidirana konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za I. kvartal 2023. godine
te davanje suglasnosti na sazivanje Glavne skupštine Luke Ploče d.d.