Najava održavanja sjednica Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. 29.04.2022.
1
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21) i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da će se dana 29. travnja 2022. godine održati:

 

– sjednica Uprave Luke Ploče d.d. na kojoj će se razmatrati sljedeće:

  • revidirana nekonsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2021. godinu;
  • revidirana konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2021. godinu;
  • nerevidirana nekonsolidirana financijska izvješća Luke Ploče d.d. za I. kvartal 2022. godine; i
  • nerevidirana konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za I. kvartal 2022. godine.

– sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj će se razmatrati sljedeće:

  • revidirana nekonsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2021. godinu;
  • revidirana konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2021. godinu;
  • nerevidirana nekonsolidirana financijska izvješća Luke Ploče d.d. za IV. kvartal 2021. godine;
  • nerevidirana konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za IV. kvartal 2021. godine;
  • nerevidirana nekonsolidirana financijska izvješća Luke Ploče d.d. za I. kvartal 2022. godine; i
  • nerevidirana konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za I. kvartal 2022. godine

te davanje suglasnosti na sazivanje Glavne skupštine Luke Ploče d.d.