Scroll Top
Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. 24.05.2021.
1
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20) i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da će se dana 24. svibnja 2021. godine održati sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj će se, između ostalog, razmatrati financijska izvješća prethodnog razdoblja, utvrđivati godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2020. godinu, te razmatrati davanje suglasnosti na sazivanje Glavne skupštine Luke Ploče d.d