Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. 21.11.2022.
1
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21) i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da će se dana 21. studenog 2022. godine održati sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj će se, između ostalog, razmatrati nerevidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za II. i III. kvartal 2022. godine.