Najava održavanja sjednice Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. 21.10.2021.
1
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21) i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da će se dana 21. listopada 2021. godine održati sjednice Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojima će se, između ostalog, razmatrati nerevidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za II. kvartal 2021. godine.