Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. 28.10.2020.
1
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20) i Pravilima Zagrebačke burze, najavljujemo da će se dana 28. listopada 2020. godine održati sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. na kojoj će se, između ostalog, razmatrati usvajanje financijskih izvješća za III. kvartal 2020. godine i usvajanje ažuriranog Plana poslovanja za 2020. godinu.